Obsługa Secure Linux (SELinux)

SELinux, czyli Security-Enhanced Linux, to mechanizm kontroli dostępu w jądrze systemu Linux, który wprowadza dodatkowe warstwy zabezpieczeń. SELinux został opracowany przez NSA (National Security Agency) i został włączony do jądra Linux w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa systemu operacyjnego. Poniżej przedstawiam podstawowe informacje na temat obsługi SELinux:

1. Podstawowe Pojęcia:

  • Policies (Polityki): SELinux opiera się na politykach, które definiują, które procesy mają dostęp do konkretnych zasobów systemowych.
  • Context (Kontekst): Każdy obiekt w systemie (plik, proces, gniazdo sieciowe itp.) ma przypisany kontekst, który określa, do jakiej klasy zasobów ma dostęp.

2. Stan SELinux:

Aby sprawdzić stan SELinux, można użyć polecenia:

bash sestatus

Wynik pokaże, czy SELinux jest włączony, wyłączony lub pracuje w trybie egzekwowania.

3. Zmiana Stanu SELinux:

Aby tymczasowo wyłączyć SELinux, można użyć polecenia:

bash setenforce 0

Aby ponownie włączyć SELinux:

bash setenforce 1

4. Zarządzanie Polityką SELinux:

Narzędzie semanage umożliwia zarządzanie polityką SELinux.
Instalacja narzędzia:

bash sudo yum install policycoreutils-python 
(dla systemów opartych na Yum) 
sudo apt-get install policycoreutils (dla systemów opartych na APT)

Przykład dodawania reguły dla portu:

bash semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080

5. Przegląd Logów SELinux:

  • Logi SELinux są przechowywane w pliku /var/log/audit/audit.log.
  • Aby przeglądać logi SELinux, można użyć polecenia ausearch lub sealert.

6. Debugowanie SELinux:

Jeśli SELinux blokuje dostęp do zasobów, można użyć trybu debugowania, który umożliwia analizę zdarzeń SELinux.

bash setsebool -P selinuxuser_debug=1

7. Zmiana Kontekstu:

Aby zmienić kontekst SELinux dla pliku lub katalogu, można użyć polecenia chcon.

bash chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/index.html

8. Przywracanie Początkowej Polityki:

W przypadku problemów z własnymi modyfikacjami polityki można przywrócić domyślną politykę SELinux.

bash restorecon -R /path/to/directory

9. Zasady Boole’a:

  • SELinux używa zasad Boole’a do kontrolowania pewnych funkcji. Można użyć getsebool i setsebool do zarządzania zasadami Boole’a.

Chmura tagów

Administrator Antywirus Ataki Bezpieczeństwo Firewall GSM Hacker Haker Hyper-V Internet Komputer Kontenery Kubernetes Linux MANIPULACJA Microsoft Mikrotik Phishing PPPoE Router Serwery Sieci Teams Telefon TP-Link VPN WAP WiFi Windows ZFS

Kategorie

Czytelnia IT