The Digital Foundation For Your Success

IP Transit

HyperCon IP VPN MPLS

HyperCon Network to także rozwiązania firmowych sieci rozległych. W oparciu o własną infrastrukturę oraz współpracę z innymi operatorami, świadczymy usługi WAN [IP VPN] i E-LAN [VPLS]. Pozwalają one połączyć wiele lokalnych sieci w jedną, spójną infrastrukturę wykorzystującą technologię MPLS i urządzenia uznanych dostawców.

01
Infrastruktura

HyperCon Network

W ramach HyperCon Network budujemy i udostępniamy Klientom symetryczne, szerokopasmowe łącza światłowodowe o przepustowości do 100 Gbps. Są one bazą do świadczenia usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu, uzupełnionego o komponenty bezpieczeństwa.

02

Internet Biznes

Indywidualnie zaprojektowany, niezawodny dostęp do światowych zasobów Internetowych. Usługa zapewnia symetryczny dostęp do sieci Internet. Przepustowość jest ustalana z klientem w oparciu o indywidualnie zaprojektowane łącze dostępowe.

04

Internet Access

Pewny dostęp do sieci Internet realizowany przy użyciu standardowych technik dostępu. Usługa zapewnia szybki, asymetryczny nieograniczony dostęp do sieci Internet. Usługa jest realizowana w oparciu o standardowe łącze dostępowe.

05

Internet Operatorski

To gwarantowana usługa IP klasy operatorskiej polegająca na zapewnieniu dostępu do krajowych i międzynarodowych zasobów Internetowych, uruchamiana jako MIX punktów wymiany ruchu. Wymaga stosowania protokołu BGP4

06

HyperCon Leased line

Polega na udostępnieniu przezroczystego bitowo łącza pomiędzy dwoma punktami w relacjach krajowych i międzynarodowych i zapewnieniu na nim transmisji o stałej szybkości. W zależności od potrzeb możesz skalować przepływność w zakresie od E1 (2 Mbit/s) do STM-64( 10 Gbit/s ), zgodnie z możliwościami transmisyjnymi urządzeń.

07

HyperCon Lambda

Usługa polega na udostępnieniu pojedynczego, przezroczystego kanału optycznego, tzw. Lambdy. Dzięki niej możesz efektywniej przesyłać dużą ilość danych (w topologii punkt-punkt) pomiędzy swoją główną lokalizacją a serwerami znajdującymi się w Data Center. Usługa opiera się o infrastrukturę DWDM. Obsługuje wiele standardów pozwalających na uzyskanie usługi sięgającej 100 Gb/s.

08

HyperCon IP VPN MPLS

Dzięki tej usłudze połączysz dowolną liczbę oddziałów Twojej firmy zlokalizowanych na terenie całej Polski w jedną sieć WAN. Usługa jest realizowana na łączach symetrycznych, co pozwala na wysoki transfer danych i zapewnia Twoim pracownikom efektywne korzystanie z aplikacji firmowych.

09