Ataki typu DDoS – czym są i jaki mają wpływ

Ataki typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service) to rodzaj ataku, którego celem jest zablokowanie dostępu do serwera lub usługi internetowej poprzez zalewanie go dużą liczbą fałszywych żądań. W wyniku tego ataku prawdziwi użytkownicy mogą nie mieć dostępu do usługi, co może mieć poważne konsekwencje dla firmy lub instytucji, która jest celem ataku .

Ataki typu DDoS mogą mieć różne motywy, takie jak szantaż, wymuszenie, sabotaż, niszczenie reputacji lub po prostu zabawa . Ataki te są trudne do wykrycia i zablokowania, ponieważ wykorzystują wiele komputerów lub urządzeń (zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, tzw. botnet), które są rozproszone geograficznie i działają niezależnie od siebie .

Istnieją różne rodzaje ataków typu DDoS, a każdy z nich wykorzystuje różne metody i techniki w celu zwiększenia ilości generowanego sztucznego ruchu sieciowego. Poniżej przedstawię kilka najczęściej spotykanych rodzajów ataków typu DDoS :

 • Atak typu SYN Flood – atak ten polega na przesyłaniu wielu żądań połączenia TCP SYN na celowany serwer. Serwer zaczyna proces nawiązywania połączenia z każdym z żądań, ale nie kończy go, pozostawiając otwarte połączenia w stanie oczekiwania. W ten sposób, gdy liczba otwartych połączeń osiągnie maksymalny limit, serwer przestaje odpowiadać na nowe połączenia, co skutkuje zablokowaniem usługi.
 • Atak typu UDP Flood – atak ten polega na przesyłaniu dużych ilości pakietów UDP na celowany serwer. Pakiety te nie wymagają połączenia, co oznacza, że serwer nie musi ich autoryzować, a każde przesłane żądanie jest przetwarzane. W ten sposób serwer jest obciążony nadmiernym ruchem sieciowym i zużyciem zasobów procesora.
 • Atak typu HTTP Flood – atak ten polega na wysyłaniu wielu prawidłowych żądań HTTP na celowaną stronę internetową lub aplikację. Żądania te są generowane przez skrypty lub programy, które imitują zachowanie prawdziwych użytkowników. W ten sposób strona internetowa lub aplikacja jest przeciążona liczbą żądań i nie może obsłużyć prawdziwych użytkowników.
 • Atak typu DNS Amplification – atak ten polega na wykorzystaniu serwerów DNS (Domain Name System) do zwielokrotnienia ruchu sieciowego kierowanego na cel ataku. Atakujący wysyła żądania DNS do serwerów DNS z podrobionym adresem IP źródłowym (cel ataku). Serwery DNS odpowiadają na te żądania wysyłając dużo większe pakiety danych do podrobionego adresu IP. W ten sposób cel ataku otrzymuje znacznie więcej ruchu sieciowego niż wysłał atakujący.
 • Ataki Wielowektorowe (Multi-Vector Attacks): Ataki, które łączą różne metody, aby skomplikować obronę.

Jak Postępować, Kiedy Wystąpi Atak DDoS:

 1. Monitorowanie i Wykrywanie: Istotne jest, aby monitorować ruch sieciowy i posiadać systemy do wykrywania ataków DDoS. Wczesne wykrycie ataku pozwala na szybsze reakcje.
 2. Obrona Przed Atakiem: Wykorzystaj rozwiązania i techniki do obrony przed atakami DDoS, takie jak wykorzystywanie CDN (Content Delivery Network), firewalli, IDS (Intrusion Detection System) i IPS (Intrusion Prevention System).
 3. Zasoby Przywracania: Przygotuj plan przywracania usług w przypadku udanego ataku DDoS. Posiadanie zdolności do przywracania normalnej działalności jest kluczowe.
 4. Współpraca z Dostawcami Usług: Skontaktuj się z dostawcami usług internetowych i dostawcami infrastruktury, aby wspólnie bronić się przed atakiem.

Aby zminimalizować skutki ataku typu DDoS, organizacje powinny stosować różne środki ochrony, takie jak :

 • Rozwiązania anty-DDoS – to specjalne usługi lub urządzenia, które mają za zadanie wykrywać i blokować ataki typu DDoS na poziomie sieciowym lub aplikacyjnym. Rozwiązania te mogą być wdrożone na własnym serwerze, w chmurze lub jako usługa hybrydowa. Rozwiązania anty-DDoS filtrują ruch sieciowy i odrzucają te pakiety, które są podejrzane lub nieprawidłowe, a przepuszczają te, które są prawidłowe i pochodzą od prawdziwych użytkowników.
 • Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa IT – to zbiór zasad i zaleceń, które mają na celu poprawić poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieciowych. Do tych praktyk należą m.in.: stosowanie silnych haseł, aktualizowanie oprogramowania i systemów operacyjnych, używanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej, szyfrowanie danych i komunikacji, monitorowanie ruchu sieciowego i logów systemowych, tworzenie kopii zapasowych danych i planów awaryjnych.
 • Testy penetracyjne i analizy ruchu sieciowego – to metody sprawdzania podatności systemów informatycznych i sieciowych na ataki typu DDoS lub inne zagrożenia. Testy penetracyjne polegają na symulowaniu ataku na własny system lub sieć w celu sprawdzenia jego odporności i wykrycia luk w zabezpieczeniach. Analizy ruchu sieciowego polegają na obserwowaniu i badaniu ruchu sieciowego w celu wykrycia nieprawidłowości lub anomalii, które mogą świadczyć o próbie ataku lub jego trwaniu.

Chmura tagów

Administrator Antywirus Ataki Bezpieczeństwo Firewall GSM Hacker Haker Hyper-V Internet Komputer Kontenery Kubernetes Linux MANIPULACJA Microsoft Mikrotik Phishing PPPoE Router Serwery Sieci Teams Telefon TP-Link VPN WAP WiFi Windows ZFS

Kategorie

Czytelnia IT