Czy router ma wpływ na szybkość internetu?

Router to kluczowe urządzenie w twojej sieci domowej, które wpływa na jakość i wydajność twojego połączenia internetowego. Wybór odpowiedniego routera oraz jego standardów jest istotny, jeśli zależy ci na szybkim i niezawodnym dostępie do internetu. W tym artykule omówimy, w jaki sposób router wpływa na szybkość internetu i jakie standardy warto wybrać.

Wpływ Routera na Szybkość Internetu

Router odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu ruchem sieciowym i rozprowadzaniu sygnału internetowego w twoim domu. Jego wydajność i zdolności techniczne mają wpływ na kilka aspektów szybkości internetu:

 1. Przepustowość: Przepustowość routera określa, ile danych może przesyłać w ciągu jednej sekundy. Im wyższa przepustowość, tym większa szybkość internetu może być obsługiwana.
 2. Zasięg: Routers z mocniejszymi antenami lub technologią rozszerzania zasięgu (np. Mesh Wi-Fi) mogą zapewnić lepszy zasięg sygnału i wyższą jakość połączenia, zwłaszcza w większych domach.
 3. Technologia bezprzewodowa: Standardy Wi-Fi, takie jak 802.11n, 802.11ac (Wi-Fi 5), i 802.11ax (Wi-Fi 6), wpływają na prędkość i wydajność sieci bezprzewodowej. Nowoczesne routery obsługujące najnowsze standardy oferują wyższą przepustowość i stabilność połączenia.
 4. Jakość serwera DNS: Router może wpływać na wydajność, jeśli ma zintegrowany serwer DNS. Wybór odpowiedniego serwera DNS może poprawić czas ładowania stron internetowych.

Wybór Standardów Routera

Oto kilka ważnych standardów i technologii, które warto wziąć pod uwagę podczas wyboru routera:

 1. 802.11ac (Wi-Fi 5): Standard Wi-Fi 5 oferuje dobrą wydajność i jest szeroko stosowany. Zapewnia przepustowość do 1,3 Gb/s i jest odpowiedni dla większości domowych zastosowań.
 2. 802.11ax (Wi-Fi 6): To najnowszy standard Wi-Fi 6, który oferuje znacznie wyższą przepustowość i umożliwia obsługę większej liczby urządzeń jednocześnie. Jeśli masz wiele urządzeń podłączonych do sieci, Wi-Fi 6 może być dobrym wyborem.
 3. Dwuzakresowość: Wybierz router, który obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Pasmo 2,4 GHz oferuje większy zasięg, ale jest bardziej narażone na zakłócenia. Pasmo 5 GHz zapewnia wyższą prędkość, ale zasięg jest ograniczony.
 4. MIMO i Beamforming: Technologie Multiple Input Multiple Output (MIMO) i Beamforming pomagają zwiększyć wydajność sieci Wi-Fi poprzez lepszą dystrybucję sygnału i redukcję zakłóceń.
 5. Porty Ethernet: Jeśli potrzebujesz połączeń przewodowych dla urządzeń, takie jak komputery stacjonarne czy konsolki do gier, upewnij się, że router ma wystarczającą ilość portów Ethernet.
 6. Mesh Wi-Fi: Jeśli masz duży dom i potrzebujesz rozszerzyć zasięg, rozważ użycie systemu Mesh Wi-Fi, który składa się z wielu punktów dostępowych, zapewniających jednolite pokrycie.
 7. Wielordzeniowy procesor: Wielordzeniowy procesor w routerze może poprawić jego wydajność i zdolność do obsługi wielu urządzeń.

Jak widać, im nowszy standard, tym większa szybkość internetu i lepsza jakość sygnału. Dlatego warto wybrać router, który obsługuje najnowsze standardy sieci bezprzewodowej, zwłaszcza jeśli korzystasz z internetu do oglądania filmów online, grania w gry lub przesyłania dużych plików. Pamiętaj jednak, że szybkość internetu zależy nie tylko od routera, ale także od innych czynników wymienionych wcześniej. Dlatego nie oczekuj cudów od samej wymiany routera – czasem trzeba też poprawić jakość łącza lub zmienić dostawcę internetu. Potrzebujesz szybkiego Internetu? Skorzystaj z naszej oferty.

Configuring PPPoE on a TP-Link router EN

Configuring PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) on a TP-Link router is relatively straightforward. Here are the steps you need to take to set up a PPPoE connection:

Step 1: Connect to the Router
Connect your computer to the TP-Link router using an Ethernet cable or connect to the router’s wireless network (Wi-Fi).

Step 2: Access the Router’s Administrative Panel
To access the router’s administrative panel, open a web browser and enter the router’s IP address. The default IP address for most TP-Link routers is „192.168.0.1.” If this address doesn’t work, check the router’s documentation or find the IP address on the bottom of the device.

Step 3: Log in to the Administrative Panel
You will be prompted to enter the username and password for the router’s administrative panel. Default login credentials can be found in the router’s documentation. After logging in, locate the section responsible for configuring PPPoE.

Step 4: Configure PPPoE
In the PPPoE configuration section, follow these steps:

 • Select „WAN” or „Internet” in the menu on the left panel.
 • Choose „PPPoE” as the connection type.
 • Enter your username and password provided by your Internet service provider.
 • If the Internet service provider uses a static IP address, you can enter it in the appropriate fields; otherwise, leave them on „Automatic IP Assignment.”
 • Save the changes.

Step 5: Restart the Router
After saving the configuration, it’s recommended to restart the router to activate the new settings.

Step 6: Test the Connection
After restarting the router and setting up PPPoE, make sure you have access to the internet by opening a web page or running a connection test.

If everything went smoothly, you should now have a configured PPPoE connection on your TP-Link router with internet access. Keep in mind that some TP-Link router models may have slightly different user interfaces, but the general procedure for configuring PPPoE is similar. If you still encounter issues with the configuration, consult your Internet service provider or refer to the router’s documentation. Or, use the assistance of our HelpDesk24.

Konfiguracja PPPoE na routerze MikroTik za pomocą opcji „Quick Set”

Konfiguracja PPPoE na routerze MikroTik za pomocą opcji „Quick Set” jest bardzo prosta i intuicyjna. Oto kroki, które musisz podjąć:

Krok 1: Połączenie z routerem

Podłącz komputer do routera MikroTik za pomocą kabla Ethernet lub łącz się z siecią bezprzewodową (Wi-Fi) routera.

Krok 2: Wejście do panelu administracyjnego routera

Aby wejść do panelu administracyjnego routera MikroTik, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP routera MikroTik to „192.168.88.1”. Jeśli ten adres nie działa, sprawdź dokumentację routera lub sprawdź adres IP na spodzie urządzenia.

Krok 3: Logowanie do panelu administracyjnego

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła do panelu administracyjnego routera MikroTik. Domyślne dane logowania to „admin” jako nazwa użytkownika i brak hasła. Jeśli zmieniłeś hasło, wprowadź nowe hasło.

Krok 4: Użycie opcji „Quick Set” do konfiguracji PPPoE

 1. W panelu administracyjnym routera MikroTik, przejdź do zakładki „Quick Set” w lewym panelu.
 2. Wybierz „PPPoE Client” jako tryb konfiguracji.
 3. W sekcji „Bezprzewodowe ustawienia” (Wireless settings), wybierz odpowiednią sieć bezprzewodową, jeśli jest dostępna.
 4. W sekcji „Ethernet” wybierz interfejs Ethernet, który jest połączony z siecią Ethernet (gniazdo w ścianie RJ45 )
 5. W sekcji „Usługi” (Services), wybierz „Internet” i wprowadź nazwę użytkownika i hasło dostawcy usług internetowych.
 6. Kliknij „Następny” (Next).

Krok 5: Zapisanie ustawień i połączenie z Internetem

 1. Na kolejnej stronie, sprawdź podsumowanie konfiguracji i upewnij się, że wprowadziłeś poprawne dane.
 2. Kliknij „Zastosuj” (Apply), a router MikroTik spróbuje nawiązać połączenie PPPoE z dostawcą usług internetowych.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, będziesz teraz połączony z Internetem za pomocą połączenia PPPoE na swoim routerze MikroTik. Aby rozłączyć się z Internetem, możesz ponownie wejść w zakładkę „Quick Set” i wybrać opcję „Rozłącz” (Disconnect).

Opcja „Quick Set” ułatwia konfigurację PPPoE na routerze MikroTik, zwłaszcza dla mniej doświadczonych użytkowników. Pamiętaj, że dokładna konfiguracja może się różnić w zależności od modelu routera MikroTik. Jeśli napotkasz problemy z konfiguracją, skonsultuj się z dokumentacją routera lub wsparciem technicznym dostawcy usług internetowych. Lub skorzystaj z pomocy naszego HelpDesk24

Konfiguracja PPPoE na routerze TP-Link

Konfiguracja PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) na routerze TP-Link jest stosunkowo prosta. Oto kroki, które musisz podjąć, aby skonfigurować połączenie PPPoE:

Krok 1: Połączenie z routerem
Podłącz komputer do routera TP-Link za pomocą kabla Ethernet lub łącz się z siecią bezprzewodową (Wi-Fi) routera.

Krok 2: Wejście do panelu administracyjnego routera
Aby wejść do panelu administracyjnego routera, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP większości routerów TP-Link to „192.168.0.1”. Jeśli ten adres nie działa, sprawdź dokumentację routera lub sprawdź adres IP na spodzie urządzenia.

Krok 3: Logowanie do panelu administracyjnego
Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła do panelu administracyjnego routera. Domyślne dane logowania można znaleźć w dokumentacji routera. Po zalogowaniu się, znajdź sekcję odpowiedzialną za konfigurację PPPoE.

Krok 4: Konfiguracja PPPoE
W sekcji konfiguracji PPPoE, wykonaj następujące kroki:

 • Wybierz „WAN” lub „Internet” w menu na lewym panelu.
 • Wybierz „PPPoE” jako typ połączenia.
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło dostawcy internetowego, które zostały ci przekazane przez dostawcę.
 • Jeśli dostawca internetowy używa statycznego adresu IP, możesz go wprowadzić w odpowiednich polach. W przeciwnym razie zostaw je na „Automatyczne przydzielanie adresu IP”.
 • Zapisz zmiany.

Krok 5: Restart routera
Po zapisaniu konfiguracji, zalecam restart routera, aby nowe ustawienia zostały aktywowane.

Krok 6: Test połączenia
Po restarcie routera i ustawieniu PPPoE, upewnij się, że masz dostęp do internetu, otwierając stronę internetową lub uruchamiając test połączenia.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, powinieneś teraz mieć skonfigurowane połączenie PPPoE na swoim routerze TP-Link i dostęp do Internetu. Pamiętaj, że niektóre modele routerów TP-Link mogą nieco różnić się w interfejsie, ale ogólna procedura konfiguracji PPPoE jest podobna. Jeśli nadal masz problemy z konfiguracją, skonsultuj się z dostawcą internetowym lub sprawdź dokumentacją routera. Lub skorzystaj z naszego HelpDesk24

Kategorie

Czytelnia IT

Chmura tagów

Administrator Antywirus Ataki Bezpieczeństwo Firewall GSM Hacker Haker Hyper-V Internet Komputer Kontenery Kubernetes Linux MANIPULACJA Microsoft Mikrotik Phishing PPPoE Router Serwery Sieci Teams Telefon TP-Link VPN WAP WiFi Windows ZFS