Zarządzanie siecią w Hyper-V

Powershell jest potężnym narzędziem do zarządzania siecią w Hyper-V. Hyper-V jest technologią wirtualizacji firmy Microsoft, która pozwala na uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym fizycznym komputerze. Wirtualne maszyny działające na Hyper-V mają dostęp do zasobów sieciowych za pomocą wirtualnych przełączników, kart sieciowych i grup zabezpieczeń. Możesz używać Powershella do tworzenia, modyfikowania i usuwania tych elementów sieciowych, a także do monitorowania stanu i wydajności sieci. Możesz także automatyzować niektóre zadania za pomocą skryptów. W tym artykule przedstawimy podstawowe polecenia i funkcje Powershella, które pomogą Ci lepiej zarządzać siecią w Hyper-V.

Zacznijmy od podstaw. Aby wyświetlić listę wszystkich wirtualnych przełączników sieciowych na hoście Hyper-V, możesz użyć polecenia:

Get-VMSwitch

To polecenie zwróci nazwę, identyfikator, typ i status każdego przełącznika. Możesz również użyć parametru -Name, aby wybrać konkretny przełącznik, np.:

Get-VMSwitch -Name "Wewnętrzny"

Aby utworzyć nowy wirtualny przełącznik sieciowy, możesz użyć polecenia:

New-VMSwitch -Name "Nazwa" -SwitchType "Typ"

Typ może być jednym z trzech: External, Internal lub Private. Przełącznik External łączy się z fizyczną kartą sieciową i umożliwia komunikację z zewnętrzną siecią. Przełącznik Internal tworzy wirtualną kartę sieciową na hoście i umożliwia komunikację tylko z maszynami wirtualnymi na tym samym hoście. Przełącznik Private tworzy izolowaną sieć wirtualną, która umożliwia komunikację tylko między maszynami wirtualnymi na tym samym przełączniku.

Aby usunąć istniejący wirtualny przełącznik sieciowy, możesz użyć polecenia:

Remove-VMSwitch -Name "Nazwa"

Uwaga: Usunięcie przełącznika spowoduje odłączenie wszystkich maszyn wirtualnych podłączonych do niego.

Aby podłączyć maszynę wirtualną do wirtualnego przełącznika sieciowego, możesz użyć polecenia:

Connect-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM" -SwitchName "Nazwa przełącznika"

Aby odłączyć maszynę wirtualną od wirtualnego przełącznika sieciowego, możesz użyć polecenia:

Disconnect-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM"

Aby wyświetlić informacje o karcie sieciowej maszyny wirtualnej, możesz użyć polecenia:

Get-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM"

To polecenie zwróci nazwę, identyfikator, adres MAC, adres IP i status karty sieciowej. Możesz również użyć parametru -Name, aby wybrać konkretną kartę sieciową, np.:

Get-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM" -Name "Ethernet"

Aby zmienić nazwę karty sieciowej maszyny wirtualnej, możesz użyć polecenia:

Rename-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM" -Name "Stara nazwa" -NewName "Nowa nazwa"

Aby zmienić adres MAC karty sieciowej maszyny wirtualnej, możesz użyć polecenia:

Set-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM" -Name "Nazwa karty" -StaticMacAddress "Nowy adres MAC"

Aby ustawić adres IP karty sieciowej maszyny wirtualnej, możesz użyć polecenia:

Set-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM" -Name "Nazwa karty" -IPAddresses "Nowy adres IP"

Możesz również ustawić wiele adresów IP dla tej samej karty sieciowej, podając je jako tablicę, np.:

Set-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM" -Name "Nazwa karty" -IPAddresses @("192.168.1.10","192.168.1.11")

Aby usunąć adres IP karty sieciowej maszyny wirtualnej, możesz użyć polecenia:

Remove-VMNetworkAdapterIPAddress -VMName "Nazwa VM" -Name "Nazwa karty" -IPAddress "Adres IP do usunięcia"

Aby włączyć lub wyłączyć kartę sieciową maszyny wirtualnej, możesz użyć polecenia:

Enable-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM" -Name "Nazwa karty"
Disable-VMNetworkAdapter -VMName "Nazwa VM" -Name "Nazwa karty"

Aby monitorować ruch sieciowy na karcie sieciowej maszyny wirtualnej, możesz użyć polecenia, które zwróci liczbę wysłanych i odebranych bajtów, pakietów i błędów:

Get-VMNetworkAdapterStatistics -VMName "Nazwa VM" -Name "Nazwa karty"

Oprócz poleceń Powershell, możesz również użyć skryptów Powershell, aby automatyzować niektóre zadania związane z zarządzaniem siecią w Hyper-V. Na przykład, możesz użyć tego skryptu, aby utworzyć przełącznik External i podłączyć do niego wszystkie maszyny wirtualne na hoście:

Utwórz przełącznik External i podaj nazwę fizycznej karty sieciowej

$switch = New-VMSwitch -Name "External" -SwitchType External -NetAdapterName "Ethernet"

Pobierz listę wszystkich maszyn wirtualnych na hoście

$vms = Get-VM

Dla każdej maszyny wirtualnej, utwórz nową kartę sieciową i podłącz ją do przełącznika External

foreach ($vm in $vms) {
$adapter = Add-VMNetworkAdapter -VM $vm
Connect-VMNetworkAdapter -VMNetworkAdapter $adapter -Switch $switch
}

Chmura tagów

Administrator Antywirus Ataki Bezpieczeństwo Firewall GSM Hacker Haker Hyper-V Internet Komputer Kontenery Kubernetes Linux MANIPULACJA Microsoft Mikrotik Phishing PPPoE Router Serwery Sieci Teams Telefon TP-Link VPN WAP WiFi Windows ZFS

Kategorie

Czytelnia IT