System plików ZFS w systemie Linux

Kopie zapasowe ZFS

Kopie zapasowe są kluczowym elementem utrzymania bezpieczeństwa danych. W przypadku systemu plików ZFS istnieje kilka sposobów tworzenia kopii zapasowych i ich późniejszego odtwarzania. Poniżej przedstawiam przykłady różnych metod:

1. Tworzenie i Odtwarzanie Migawek (Snapshots):

Tworzenie Migawki:

sudo zfs snapshot pool_name/dataset@backup-20231114

To polecenie tworzy migawkę systemu plików „pool_name/dataset” o nazwie „backup-20231114”. Migawki są punktami w czasie, które można później używać do odtwarzania.

Odtwarzanie z Migawki:

sudo zfs rollback pool_name/dataset@backup-20231114

Powyższe polecenie przywraca system plików „pool_name/dataset” do stanu, który został uwieczniony w migawce o nazwie „backup-20231114”.

2. Tworzenie i Odtwarzanie Kopii Zapasowych:

Tworzenie Kopii Zapasowej:

sudo zfs send pool_name/dataset@backup-20231114 > /path/to/backup_file

To polecenie tworzy strumień danych, który można zapisać w pliku. Ten plik zawiera kopię zapasową systemu plików „pool_name/dataset” w migawce „backup-20231114”.

Odtwarzanie z Kopii Zapasowej:

sudo zfs receive -F pool_name/dataset < /path/to/backup_file

To polecenie przywraca kopię zapasową systemu plików „pool_name/dataset” z pliku o nazwie „backup_file”. Flagę -F można użyć, aby wymusić nadpisanie istniejącego systemu plików.

3. Automatyzacja Kopii Zapasowych:

Można także skorzystać z wbudowanych mechanizmów automatyzacji w ZFS. Na przykład, można ustawić cron job, który codziennie tworzy migawkę i/lub kopię zapasową. Poniżej przykład skryptu:

Skrypt Automatyzujący Kopie Zapasowe:

#!/bin/bash

POOL_NAME="pool_name"
DATASET_NAME="dataset"
DATE_FORMAT=$(date +\%Y\%m\%d)
SNAPSHOT_NAME="backup-$DATE_FORMAT"
BACKUP_FILE="/path/to/backups/$SNAPSHOT_NAME.zfs"

# Tworzenie migawki
zfs snapshot $POOL_NAME/$DATASET_NAME@$SNAPSHOT_NAME

# Tworzenie kopii zapasowej
zfs send $POOL_NAME/$DATASET_NAME@$SNAPSHOT_NAME > $BACKUP_FILE

Ten skrypt codziennie tworzy nową migawkę i kopię zapasową, zapisując je w katalogu określonym przez BACKUP_FILE.

Warto pamiętać, że dla bezpieczeństwa warto przechowywać kopie zapasowe na oddzielnych nośnikach, a także regularnie testować proces odtwarzania, aby upewnić się, że dane można przywrócić w razie potrzeby.

Strony: 1 2 3 4 5 6

Chmura tagów

Administrator Antywirus Ataki Bezpieczeństwo Firewall GSM Hacker Haker Hyper-V Internet Komputer Kontenery Kubernetes Linux MANIPULACJA Microsoft Mikrotik Phishing PPPoE Router Serwery Sieci Teams Telefon TP-Link VPN WAP WiFi Windows ZFS

Kategorie

Czytelnia IT